Kategoria dla szkoleń biznesowych

Emulator/Kalkulator Finansowy HP10BIIPlus: Jak działają Rejestry Pomocnicze

Kurs Kalkulator Finansowy  – Rejestry Pomocnicze  HP10BIIPlus Rejestry Pomocnicze

Kurs Finanse Osobiste – Rejestry Pomocnicze HP10BIIPlus jest samodzielną częścią składową kursu Kalkulator Finansowy HP10BIIPlus. Omawia funkcje pomocnicze – rejestry pomocnicze kalkulatora. Cały kurs poświęcony Kalkulatorowi  Finansowemu HP 10 BIIPlus składa się z kilku autonomicznych części. Te samodzielne kursy w lekcjach omawiają działanie różnych funkcji, rejestrów i klawiszy kalkulatora.  Kurs Rejestry Pomocnicze porządkuje wszystkie klawisze pomocnicze  w 4 główne grupy: 

 • Grupa 1 Ustawianie
 • Grupa 2  Dostęp
 • Grupa 3 Wprowadzanie danych i obliczanie
 • Grupa 4 Kasowanie

Rekomendacja EFFP

 • Lekcja nr 1 Co to jest klawisz ON ?
 • Lekcja nr 2 Co to jest klawisz OFF ?
 • Lekcja nr 3 Co to jest klawisz DISP ?
 • Lekcja nr 4 Co to jest klawisz ./, ?
 • Lekcja nr 6 Co to jest klawisz Niebieski Shift, ?
 • Lekcja nr 7 Co to jest klawisz Pomarańczowy Shift, ?
 • Lekcja nr 8 Co to jest klawisz RCL ?
 • Lekcja nr 9 Co to jest klawisz STO ?
 • Lekcja nr 10 Co to jest klawisz INPUT ?
 • Lekcja nr 11 Co to jest klawisz K ?
 • Lekcja nr 12 Co to jest klawisz SWAP ?
 • Lekcja nr 13 Co to jest klawisz +/- ?
 • Lekcja nr 14 Co to jest klawisz ALG/Chan ?
 • Lekcja nr 15 Co to jest klawisz Sigma Plus ∑+ ?
 • Lekcja nr 16 Co to jest klawisz % ?
 • Lekcja nr 17 Co to jest klawisz Strzałka ?
 • Lekcja nr 18 Co to jest klawisz C ?
 • Lekcja nr 19 Co to jest klawisz C CALL ?

 Użytkownikom Kalkulatora HP10BIIPlus zaleca się również kurs pt. Wiedza Finansowa Ogólna

Chcesz wiedzieć więcej?

Minikurs: Cena 378 zł Kliknij, aby przejść do koszyka zakupowego!

Lub zapisz się używając klucza dostępu, jeśli taki posiadasz.

Emulator/Kalkulator Finansowy HP10BIIPlus: Jak działają Rejestry Finansowe?

Rejestry Finansowe


Kurs Finanse Osobiste – Rejestry Finansowe HP10BIIPlus jest samodzielną częścią składową kursu Kalkulator Finansowy HP10BIIPlus. Omawia funkcje finansowe TVM – rejestry finansowe kalkulatora. Cały kurs poświęcony Kalkulatorowi  Finansowemu HP 10 BIIPlus składa się z kilku autonomicznych części. Te samodzielne kursy w lekcjach omawiają działanie różnych funkcji, rejestrów i klawiszy kalkulatora.  

Kurs: Jak działają Rejestry Finansowe?

składa się z 10 lekcji:

 • Lekcja 1 Co to są rejestry finansowe?Rekomendacja EFFP
 • Lekcja 2 Co to jest rejestr P/YR?
 • Lekcja 3 Co to jest rejestr N?
 • Lekcja 4 Co to jest rejestr N x  P/YR?
 • Lekcja 5 Co to jest rejestr I/YR?
 • Lekcja 6 Co to jest rejestr PV?
 • Lekcja 7 Co to jest rejestr PMT?
 • Lekcja 8 Co to jest rejestr FV?
 • Lekcja 9 Co to jest rejestr BEG/END?
 • Lekcja 10 Jaka jest kolejność wprowadzania danych?
Użytkownikom Kalkulatora HP10BIIPlus zaleca się również kurs pt. Wiedza Finansowa Ogólna. 
Chcesz wiedzieć więcej?

Minikurs: Cena 199 zł Kliknij, aby przejść do koszyka zakupowego!

Lub zapisz się używając klucza dostępu, jeśli taki posiadasz.

Emulator/Kalkulator Finansowy HP10BIIPlus: Jak działają Rejestry Pamięci?

Kurs Kalkulator Finansowy – Rejestry Pamięci HP10BIIPlus 
Rejstry pamięci

Kurs Finanse Osobiste – Rejestry Pamięci HP10BIIPlus jest samodzielną częścią składową kursu Kalkulator Finansowy HP10BIIPlus. Omawia funkcje pamięci – rejestry pamięci kalkulatora. Cały kurs poświęcony Kalkulatorowi  Finansowemu HP 10 BIIPlus składa się z kilku autonomicznych części. Te samodzielne kursy w lekcjach omawiają działanie różnych funkcji, rejestrów i klawiszy kalkulatora.  


 Kalkulator Finansowy HP10BIIPlus. Jak działają Rejestry Pamięci to 13 lekcji
 • Lekcja nr 1 Co to są Rejestry Pamięci?
 • Lekcja nr 2 Co to są  Systemowe Rejestry Pamięci?
 • Lekcja nr 3 Co to są Finansowe Rejestry Pamięci?
 • Lekcja nr 4 Co to są Biznesowe Rejestry Pamięci?   Rekomendacja EFFP
 • Lekcja nr 5 Co to są Statystyczne Rejestry Pamięci?
 • Lekcja nr 6 Co to są Cyfrowe Rejestry Pamięci?
 • Lekcja nr 7 Co to są Rejestry Pamięci BONDS?
 • Lekcja nr 8 Co to są Rejestry Pamięci MU CST MAR PRC?
 • Lekcja nr 9 Co to są Rejestry Pamięci CFj?
 • Lekcja nr 10 Co to są Rejestry Pamięci SL SOYD DB?
 • Lekcja nr 11 Co to są Rejestry Pamięci M RM M+?
 • Lekcja nr 12 Co to są Rejestry Pamięci BEP Units FC VC SP PROFIT?
 • Lekcja nr 13 Co to są Rejestry Pamięci Sigma Plus (∑+)?

 Użytkownikom Kalkulatora HP10BIIPlus zaleca się również kurs pt. Wiedza Finansowa Ogólna
Chcesz wiedzieć więcej?

Minikurs: Cena 255 zł Kliknij, aby przejść do koszyka zakupowego!

Lub zapisz się używając klucza dostępu, jeśli taki posiadasz.


Biznes. Cash Flow - co powinieneś wiedzieć o nieregularnych przepływach finansowych?Na całym świecie w każdej sekundzie odbywają się miliony, a chyba nawet miliardy operacji finansowych. Jedne są bardziej skomplikowane inne mniej. Ich dokładna ilość jest niepoliczalna. Wszystkie mają jednak 2 wspólne cechy. Należą albo do operacji Time Value of Money (TVM) albo do Cash Flow (CF).

Cash Flow to nieregularne przepływy finansowe. Jest ich większość. Wymagają także  szczególnych umiejętności liczenia.
Najistotniejsze są 3 kompetencje:

 • NPV, umiejętność liczenia (Net Present Value), to podstawa inwestycyjna, kwota, którą można lub należy zainwestować, odstawa wyceny projektu,

 • NFV, umiejętność liczenia (Net Futre Value), to liczenie kwoty uzyskanej z nieregularnych oszczędności,

 • IRR, umiejętność liczenia (Internal Rate o Reutrn), to stopa zwrotu z biznesu wyrażona w procentach, jest podstawą do podjęcia decyzji i porównania z innymi alternatywnymi stopami zwrotu

W tym kursie nauczysz się liczyć te wartości a także poznasz Cash Flow od strony teoretycznej.

Kurs składa się z następujących lekcji:

 • Lekcja nr 1 Wprowadzenie do operacji CASH FLOW

 • Lekcja nr 2 Identyfikacja funkcji Cash Flow kalkulatora: HP10BIIPlus
 • Lekcja nr 3 Jak liczymy Net Present Value (NPV)?
 • Lekcja nr 4 Jak liczymy Net Future Value (NFV)?
 • Lekcja nr 5 Jak liczymy Internal Rate of Return (IRR)?
 • Lekcja nr 6 Podsumowanie informacji
Minikurs: Cena 177 zł Kliknij, aby przejść do koszyka zakupowego!

Lub zapisz się używając klucza dostępu, jeśli taki posiadasz.

Biznes. Jak kalkulować Break Even Point - punkt opłacalności w biznesie? 


Break Even Point to punkt opłacalności w biznesie. 

Informuje o tym od jakiego momentu zaczynasz zarabiać w biznesie.
Jeśli prowadzisz biznes to ważne abyś umiał kalkulować, przewidywać i trzymać pod kontrolą istotne elementy procesu biznesowego. To następujące punkty:

 1. poziom sprzedaży
 2. cena jednostkowa
 3. koszt jednostokowy
 4. koszt stały firmy
 5. zysk

Te 5 punktów jest w stałym, związku ze sobą, a zmiana jednego elementu powoduje zmianę pozostałych.
Ten kurs dotyczy umiejętności kalkulowania i przeliczania tych wszystkich elementów. 
Kurs składa się z następujących lekcji:

 • Lekcja 1 Czym jest Break Even Point (BEP), czyli punkt opłacalności?
 • Lekcja 2 Jak obliczyć wymaganą ilość sprzedaży (UNITS)?
 • Lekcja 3 Jak skalkulować SP czyli jednostkową cenę sprzedaży?
 • Lekcja 4 Jak obliczamy VC, czyli koszt zmienny?
 • Lekcja 5 FC - czyli jak skalkulować koszty stałe firmy?
 • Lekcja 6 Jak kalkulować PROFIT, czyli zysk?

Kurs: Cena 234 zł Kliknij aby przejść do koszyka zakupowego!

Lub zapisz się używając klucza dostępu jeśli taki posiadasz.


Biznes. Leasing - Co musisz umieć liczyć w związku z Leasingiem?

Dzisiaj chyba każdy zetknął się z pojęciem leasingu. Jest to słowo używane powszechnie w szeroko pojętej działalności gospodarczej. 
A nawet bez biznesu można leasingować samochód. To tak zwany leasing konsumencki. Wprawdzie przepisy księgowe zmieniają się i utrudniają leasingobiorcom trochę życie biznesowe, ale leasing nadal jest popularny.  
W tym kursie nauczysz się liczyć:

 • ratę leasingu
 • oprocentowanie leasingu
 • kwotę wykupu leasingu
 • czas trwania leasingu
 • wartość leasingu

Znając te wartości zawsze będziesz w stanie:

 1. porównać wyliczenia z ofertą
 2. zastanowić się czy lepszy jest leasing czy może kredyt

   

 

Kurs składa się z następujących lekcji: 

 • Lekcja nr 1. Podstawy prawne leasingu. 
 • Lekcja nr 2. Jak rozumieć podstawy prawne leasingu? 
 • Lekcja nr 3. Uczestnicy transakcji leasingu 
 •  Lekcja nr 4. Najważniejsze rodzaje leasingu. 
 • Lekcja nr 5. Schemat Leasingu 
 • Lekcja nr 6. Jak liczy się ratę stałą leasingu? 
 • Lekcja nr 7. Jak liczy się oprocentowanie Leasingu?
 • Lekcja nr 8. Jak obliczyć wartość
 • Lekcja nr 9. Jak obliczyć czas trwania leasingu? 
 • Lekcja nr 10. Jak obliczyć opłatę inicjacyjną? 
 • Lekcja nr 11. Jak obliczyć całkowity koszt leasingu? 

Lepiej wiedzieć, gdy się podejmuje decyzję, prawda?

Minikurs: Cena 329 zł Kliknij, aby przejść do koszyka zakupowego!

Lub zapisz się używając klucza dostępu, jeśli taki posiadasz.

Biznes. Czy umiesz optymalnie amortyzować koszty?


Amortyzacja to zagadnienie biznesowe.
Pewne środki trwałą można wkładać w koszty i obniżać  podstawę do opodatkowania. To wiedzą prawie wszyscy. Niewielu natomiast wie, że oprócz metody jednorazowej, która ma swoje ograniczenia – istnieje kilka metod amortyzacji.
Dostępna jest 

 • metoda liniowa,  
 • metoda degresywna
 • metoda sumy numerów lat (sumy cyfr rocznych)

Każda z tych metod generuje inne wartości amortyzowania w określonych przedziałach czasu. A to daje różne możliwości stosowania polityki finansowej w firmie. Czasem warto mieć małe koszty a czasem warto mieć duże.

Jeśli była to do tej pory dla ciebie czarna magia i nie potrafisz sprawdzać takich rzeczy – to ten kurs jest właśnie dla ciebie.

Nauczysz się

 • obliczać wartości amortyzacyjne poszczególnych metod
 • porównywać możliwości amortyzacyjne wszystkich 3 metod
 • nauczysz się podejmować decyzję biznesowe dotyczące  amortyzacji

Kurs to 14 krótkich lekcji:

 1. Lekcja nr 1 Czym się różni amortyzacja i deprecjacja?
 2. Lekcja nr 2 Jakie metody deprecjacji rozróżniamy w Polsce?
 3. Lekcja nr 3 Ceteris Paribus, czyli - co będziemy porównywać,?
 4. Lekcja nr 4 Jakie funkcje i rejestry HP10BII+ liczą zagadnienia amortyzacji?
 5. Lekcja nr 5 Co to jest metoda liniowa amortyzacji SL?
 6. Lekcja nr 6 Jak obliczać odpisy roczne metodą liniową SL?
 7. Lekcja nr 7 Jak obliczać odpisy miesięczne metodą liniową SL?
 8. Lekcja nr 8 Jak działa metoda sumy numerów lat SOYD?
 9. Lekcja nr 9 Jak obliczyć odpisy roczne metodą sumy numerów lat SOYD?
 10. Lekcja nr 10 Jak obliczyć odpisy miesięczne metodą sumy numerów lat SOYD?
 11. Lekcja NR 11 Jak działa metoda malejącej bazy DB czyli metoda degresywna amortyzacji?
 12. Lekcja 12 Jak obliczyć odpis roczny metodą malejącej bazy DB? 
 13. Lekcja nr 13 Jak obliczyć odpisy miesięczne metodą malejącej bazy DB?
 14. Lekcja nr 14 Jak wybrać rodzaj amortyzacji?

 

 

Minikurs: Cena 399 zł Kliknij, aby przejść do koszyka zakupowego!

Lub zapisz się używając klucza dostępu, jeśli taki posiadasz.

Biznes. Jak obliczać Narzut, Koszt, Cenę i Marżę?


Kurs Biznes: Narzut, Koszt, Cena, Marża -  poświęcony jest zagadnieniom kalkulacji sprzedażowych.

Umiejętność liczenia kosztów, narzutu, marży i ceny to podstawy  działania w sprzedaży.
Wiele osób nie odróżnia nawet narzutu od marży i zamiennie stosuje te określenia.
Po ukończeniu tego kursu uczestnik będzie umiał biegle dokonywać handlowych kalkulacji.
Kurs składa się z 8 części:

 1. Jak obliczamy narzut?
 2. Jak obliczamy narzut mając marżę?
 3. Jak obliczamy narzut znając cenę i marżę?
 4. Jak obliczamy marżę?
 5. Jak obliczamy marżę  znając narzut?
 6. Jak obliczamy marżę znając cenę oraz narzut?
 7. Jak obliczamy koszt zakupu znając cenę i marżę?
 8. Jak obliczamy koszt znając cenę oraz narzut?

 Każda lekcja zawiera przykład – zadania tekstowe, film instruktażowy, oraz zdania do samodzielnego obliczania.

Chcesz wiedzieć więcej? 

Minikurs: Cena 219 zł Kliknij, aby przejść do koszyka zakupowego!

Lub zapisz się używając klucza dostępu, jeśli taki posiadasz.


Biznes. Jak szybko i wygodnie liczyć zmiany procentowe?Wzrost i spadek cen, wartości, kursów, notowań giełdowych – to codzienność życia biznesowego. Stałe ceny, jak pamiętamy były tylko w socjalizmie. 

Rodzaj zmiany czyli wzrost lub spadek określa procentowa relacja pomiędzy pierwszą wartością a drugą.

 • Spadek to wskaźnik procentowy, gdy druga wartość maleje wobec pierwszej.
 • wzrost to wskaźnik procentowy, gdy druga wartość rośnie.

Arytmetyczne działania nakazują ustalić różnicę między wartością początkową a pozostałą aby następnie podzielić zmianę przez pierwotną wartość i pomnożyć wynik przez 100, aby uzyskać procent.
W tym kursie nauczysz się liczyć to wszystko przy pomocy aplikacji %Change, co zarówno ułatwia jak i przyśpiesza obliczenia.

Nauczysz się błyskawicznie liczyć:

 • wzrost wartości
 • spadek wartości

Takie obliczenia mają w biznesie ogromne znaczenie, ponieważ pokazują trend i pozwalają określić kierunek działania.
Kurs Jak masz szybko liczyć zmiany procentowe?  składa się z 4 lekcji:

 • Lekcja nr 1 Wprowadzenie do operacji %Change.
 • Lekcja nr 2 Identyfikacja funkcji %Change kalkulatora.
 • Lekcja nr 3 Jak liczymy wzrost procentowy?
 • Lekcja nr 4 Jak liczymy spadek procentowy?

Minikurs: Cena 111 zł Kliknij, aby przejść do koszyka zakupowego!

Lub zapisz się używając klucza dostępu, jeśli taki posiadasz.

Biznes. Dźwignie w biznesie

Dźwignia w biznesie to najogólniej sposób, jak uzyskać więcej.
To metoda na przyśpieszenie rozwoju, zwiększenie obrotu, większe zyski. 
Dzięki dźwigni - tak jak w fizyce - uzyskuje się większy efekt mniejszym wysiłkiem.
Dźwignie mogą być różne: finansowe, operacyjne, podatkowe, kredytowe, na czasie, na ludziach.  

Jeżeli chcesz: umocnić swoją firmę, przyśpieszyć jej rozwój, zarabiać lepiej - to musisz wiedzieć, jak działają dźwignie. 

W tym kursie omówione  są następujące możliwości::

 • Lekcja 1 Dźwignie w firmie.
 • Lekcja 2 Dźwignia operacyjna
 • Lekcja 3 Dźwignia finansowa.
 • Lekcja 4 Dźwignia finansowa całkowita.
 • Lekcja 5 Dźwignia zrównoważonego kredytu.
 • Lekcja 6 Dźwignia odsetkowa
 • Lekcja 7 Całkowita dźwignia kredytowo-odsetkowa.
 • Lekcja 8 dźwignia podatkowa amortyzacyjna.
 • Lekcja 9 Dźwignia podatkowa z CIT-u.
 • Lekcja 10 Dźwignia na spółkach siostrzanych.
 • Lekcja 11 Dźwignia na czasie.
 • Lekcja 12 Dźwignia na ludziach.
 • Lekcja 13 Co warto zapamiętać?
 • Lekcja 14 Kontakt konsultacje i pomoc 

Patronem merytorycznym kursu jest FINANCE INVESTMENT SP. z o.o   

Spółka gwarantuje, że treści kursu są zgodne:Prezes Jolanta Stawicka

 • z prawem podatkowym, 
 • prawem gospodarczym, 
 • regułami  sprawozdań i bilansów finansowych, 
 • etyką biegłych księgowych 
 • zasadami księgowanie wszelkiego rodzaju transakcji gospodarczych.

Dane spółki:  

 • KRS 0000457312
 • NIP 7010379022 
 • REGON 146486535
 • 00-028 Warszawa, ul Bracka 22/16B, 

Uczestnicy kursu po spełnieniu określonych warunków
mogą mieć konsultacje w celu wyjaśnienia swoich problemów księgowych
zarówno z ZUS lub US.                                                                                                                                            

Prezes Jolanta Stawicka 

Kurs o dźwigniach to inwestycja w Twoją działalność gospodarczą lub spółkę.

Istnieją 2 warianty tego kursu:

Sam kurs czyli 14 lekcji  - inwestujesz  550 zł  

Kurs z 3 konsultacjami po 60 min - inwestujesz  1650 zł.
Konsultacje mogą być telefoniczne lub w sesji ZOOM albo Teams.