Przedsiębiorca liczy...


                                 

Akcja "Przedsiębiorca Liczy" - to społeczna akcja edukacyjna stworzona przez

Licencjonowanych Doradców Finansowych, związanych 
z Europejską Federacją Doradców Finansowych EFFP Polska.                                                                   

Inicjatorem akcji jest Marianna Garus, przedsiębiorca i Licencjonowany Doradca Finansowy najwyższego stopnia
European Financial Consultant, EFC®. 
Idea projektu powstała w dyskusjach z innymi doradcami;
dr Andrzejem Fesnakiem, EFC® oraz Bogdanem Drewnowskim, EFC®.. 

Ogromną rolę odegrały także inspiracje Mentorów:

 • Tadeusza Mariana Donocika
 • Profesora dr hab. Jana Monkiewicza
 • Franciszka Roberta Zięby

Ten projekt edukacyjny został stworzony z myślą o ludziach przedsiębiorczych, którzy na co dzień podejmują decyzję biznesowe.
Proces podejmowania decyzji powinien odbywać się w oparciu o analizę posiadanych danych.  Gromadzenie danych do decyzji oraz umiejętność ich analizowania to proces czasochłonny, kosztowny, wymagający wiedzy eksperckiej.

Celem akcji jest rozpowszechnienie i rozpropagowanie praktycznej umiejętności analizowania zagadnień finansowych przy pomocy stosownych aplikacji: emulatora i kalkulatora finansowego HP10 BIIPlus. Dzięki tym prostym narzędziom służącym do obliczania wszystkich parametrów finansowych w czasie rzeczywistym przedsiębiorca jest w stanie wyliczyć najważniejsze elementy biznesowego życia:

 • punkt opłacalności w biznesie (BEP)
 • wewnętrzną stopę zwrotu IRR
 • nakład inwestycyjny NPV
 • poziom kosztów stałych i zmiennych
 • oprocentowanie
 • wpływ inflacji
 • procent składany
 • marżę i narzut i cenę
 • raty i koszty kredytu
 • całkowite koszty leasingu
 • wpływ inflacji
 • reguły prefinansowania
 • różne sposoby amortyzacji
 • wysokość skonto
 • należne odsetki

Firma Hewlett-Packard stworzyła do tego celu narzędzie. To finansowo-biznesowy emulator lub, jeśli ktoś woli – fizyczny kalkulator. Obydwa narzędzia służą do dokonywania takich obliczeń w czasie rzeczywistym, w każdej sytuacji.  Obliczenia trwają sekundy i są bardzo proste.

Wielu przedsiębiorców przeczytawszy takie podpunkty dostaje przysłowiowego „bólu głowy”. Wiedzą jednak, że są to kluczowe zagadnienia w biznesie.

Praktyczna umiejętność liczenia tych parametrów na wszelkie możliwe sposoby pozwoli podejmować skuteczne decyzje finansowe oraz umożliwi przedsiębiorcy dokładne obliczenie wartości skutków finansowych podejmowanych decyzji.

 • Celem akcji jest przekazanie tej praktycznej umiejętności posługiwania się tym narzędziem na co dzień jak największej ilości przedsiębiorców. 

 • Celem akcji jest nie tylko przekazanie wiedzy finansowej, ale również wskazanie w jaki sposób zdobyte umiejętności można wykorzystać praktycznie w biznesie.

Czasy są niepewne a rzeczywistość, w której funkcjonujemy ulega coraz większym zmianom.  Jeśli przedsiębiorca nie podąża za zmianami to nie tylko stoi w miejscu, ale zaczyna się cofać, gdyż świat ucieka coraz szybciej.

 Dlatego należy sobie zadać pytania:

 • Czy w obliczu nadchodzących zmian Przedsiębiorca może sobie pozwolić na bycie ignorantem ekonomicznym?

 • Czy każdego Przedsiębiorcę stać na to, aby płacić za każdą analizę skutków jego własnych decyzji finansowych?

 • Czy w każdej sytuacji Przedsiębiorca musi być uzależniony od innych, którzy ewentualnie ocenią skutki jego decyzji finansowych?

 • Czy w świetle nadchodzących tak licznych zmian – eksperci wystarczająco wcześnie zdobędą wiedzę służącą do analizy sytuacji danego Przedsiębiorcy?

A gdyby ułatwić sobie życie i umieć samemu sobie udzielać tego typu odpowiedzi?
Czy życie przedsiębiorcy nie byłoby prostsze, gdyby jeszcze bardziej liczył na siebie?

Podejmij to wyzwanie i skorzystaj z wiedzy Licencjonowanych Doradców Finansowych kupionych wokół akcji Przedsiębiorca Liczy…
 

Obraz zawierający osoba, ręka, trzymający, sprzęt elektronicznyOpis wygenerowany automatycznieAkcja “Przedsiębiorca Liczyto idea i działanie, które ma każdego Przedsiębiorcę przekształcić w niezależnego eksperta posiadającego wiedzę finansową.

Szczególnie wśród osób JDG - prowadzących Jednoosobową Działalność Gospodarczą nie ma z powodu wysokich kosztów współpracy ze specjalistami - Dyrektorami Finansowymi. Dlatego Przedsiębiorca ma się przekształcić w swojego własnego eksperta, aby w każdych warunkach mógł sobie udzielić odpowiedzi na najważniejsze pytanie –

„Czy mi się to opłaca?”

Społeczna akcja edukacyjna „Przedsiębiorca liczy…” pokazuje, że obliczanie trwa sekundy, jest łatwe i przyjemne. A każdy Przedsiębiorca będzie mógł podjąć sensowną dyskusję z korporacyjnym dyrektorem finansowym.

                                       

Jeśli jesteś osobą przedsiębiorczą i chcesz skorzystać - to
rejestracja do akcji jest pod tym linkiem!
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 1 marca 2022, 22:46